Avantis

Una escala molt especial

A l'aula de Psicomotricitat, els nostres alumnes treballen la seva capacitat intel·lectual, respiratòria i visual gràcies a l'escala de braquiació.

A la classe de Psicomotricitat els alumnes d’Avantis passen l'escala de braquiació, posant a prova el seu esforç i la seva pròpia superació, fent-ho cada dia una miqueta millor. L'ús d'aquesta eina té una gran quantitat de beneficis, com per exemple:

1. Millora de la intel·ligència: extensió toràcica més gran significa més oxigen per al cervell.

2. Millora de la capacitat respiratòria.

3. Augment en la força de mans, braços i esquena.

4. Millora de la convergència visual, que ajudarà a facilitar la lecto-escriptura.

 

/